System ZeroKX został zbudowany w oparciu o innowacyjną platformę Blockchain BCHAINNODE (https://bchainnode.com). Został przygotowany specjalny inteligentny kontrakt (smart contract), który zapewnia obsługę procedur Zero Knowlegde Proof.

System posiada nieustrukturyzowaną bazę danych NoSQL dzięki czemu można w niej zapisywać dane niezależnie od ich domeny.

 

Jak działa ZeroKX?

System ZeroKX umożliwia zapisanie danych w bezpiecznej zanonimizowanej formie. System oferuje standardowe interfejsy umożliwiające zadawanie pytań o zarejestrowane wcześniej w systemie dane.

Z systemu korzystają dwie strony:

 • Organizacje, które są administratorami danych i je udostępniają w systemie ZeroKX
 • Organizacje, które wykorzystują udostępnione dane w systemie ZeroKX

Działanie systemu opiera się na dwóch procesach:

 • Rejestracja danych
 • Wykorzystanie danych

W/w procesy zaprezentowano na poniższych diagramach.

 

Rejestracja danych w systemie

Data registering in zerokx

 • Administrator danych wywołuje API systemu ZeroKX w celu zarejestrowania nowych danych. Podawany jest identyfikator zapisywanego rekordu Record ID (np. numer polisy) oraz wszystkie zapisywane atrybuty (np. suma ubezpieczenia, typ polisy, data ważności, itp)
 • Dane są przygotowywane i przekazywane do inteligentnego kontraktu na serwerze ZeroKX Node
 • Dane zostają zanonimizowane (nie możliwe jest ich odczytanie) i zarejestrowane w bazie danych
 • Od tej chwili można już korzystać z zarejestrowanych danych

 

Korzystanie z zarejestrowanych danych

Use of zerokx data

 • Organizacja korzystająca z danych zadaje pytanie o konkretny atrybut danych zarejestrowanych w rekordzie o identyfikatorze Record ID (np. Czy suma ubezpieczenia na polisie o numerze „ACA 12 34 56” (Record ID) jest wyższa niż 10 000 EUR?)
 • Pytanie przesyłane jest do inteligentnego kontraktu na serwerze ZeroKX Node
 • Inteligentny kontrakt analizuje dane weryfikując je z danymi zarejestrowanymi w bazie danych
 • Po analizie zwracana jest odpowiedź True jeśli suma ubezpieczenia jest większa niż 10 000 EUR lub False jeśli mniejsza 

 

Dostępne funkcje operujące na danych

 • Czy wartość zarejestrowana w systemie jest równa X (dla dowolnego typu danych)?
 • Czy wartość zarejestrowana w systemie jest większa od X (tylko dla wartości numerycznych)?
 • Czy wartość zarejestrowana w systemie jest mniejsza niż X (tylko dla wartości numerycznych)?
 • Czy wartość zarejestrowana w systemie zawiera się w zakresie wartości (tylko dla wartości numerycznych)?

 

Cechy funkcjonalne ZeroKX

 • Automatyczna anonimizacja danych rejestrowanych w systemie
 • Możliwość autoryzacji dostępu do danych przez ich właściciela poprzez podanie kodu PIN
 • Dynamiczne tworzenie struktury danych
 • Odczytywanie struktury danych
 • Tworzenie indeksów do danych

 

Cechy techniczne ZeroKX

 • Dostęp i integracja za pomocą uniwersalnego i niezależnego od rodzaju danych interfejsu REST API (w tym JSON-RPC)
 • Bardzo bezpieczna anonimizacja danych
 • Węzły ZeroKX mają również wbudowane moduły: blockchain oraz trwały nośnik informacji
 • Hot-plug smart contracts – inteligentne kontrakty są dostępne natychmiast po instalacji w węźle